GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Xử phạt vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi – Báo Hoà Bình

Thứ năm, 24/6/2021 | 7:45:40 Sáng
(HBĐT) – Ông Nguyễn Văn Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cho cây trồng bị xử phạt như thế nào?
Trả lời:
Theo Khoản 2, Điều 30, Nghị định số 14/2021/NĐ-CP, ngày 1/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cho cây trồng bị xử phạt như sau:
– Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ.
– Phạt tiền từ 5 – 7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa.
– Phạt tiền từ 7 – 10 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.
V.H (TH)