Máy xử lý nước nuôi tôm công nghệ cao – Viettoday.vn

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Máy xử lý nước điện phân được áp dụng trong nuôi tôm siêu thâm canh là một bước mới trong nuôi trồng thủy sản hiện nay. Máy có chức năng xử lý tách sự liên kết điện tử của nước từ các kim loại, phèn… cho ra nguồn nước sạch đáp ứng cho nuôi tôm, đồng thời giảm các chi phí đáng kể so với xử lý nước theo cách truyền thống