Sở Xây dựng Cần Thơ làm đại diện chủ sở hữu Nhà máy xử lý nước thải – Báo Đầu Tư

Sở Xây dựng Cần Thơ làm đại diện chủ sở hữu Nhà máy xử lý nước thải
Trúc Giang
– 11/07/2021 10:49
Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt trên 494 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ODA trên 281 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước trên 212 tỷ đồng.
Hệ thống nước thải qua các bể chứa lắng lọc xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện vừa ký Quyết định số 1418/QĐ-UBND ủy quyền Sở Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu Công trình hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải TP. Cần Thơ, công suất 30.000 m3/ngày đêm đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Theo Quyết định trên, Sở Xây dựng thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với Công trình hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải TP. Cần Thơ, công suất 30.000 m3/ngày đêm theo quy định tại Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND thành phố ban hành quy định quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Dự án thoát nước và nhà máy xử lý nước thải TP. Cần Thơ được phê duyệt tại Quyết định số 784/QĐ-CT.UB ngày 19/3/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (cũ). Theo dự án được duyệt, phạm vi thu gom và xử lý nước thải của Dự án bao gồm 10/13 phường thuộc quận Ninh Kiều, gồm các phường: An Lạc, An Cư, An Hội, An Phú, An Nghiệp, An Hòa, Tân An, Cái Khế, Thới Bình, Xuân Khánh.

Nước thải sau khi xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ được đưa vào hồ nuôi cá trước khi cho ra sông Hậu

Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt trên 494 tỷ đồng (trên 19,3 triệu Euro), trong đó, nguồn vốn ODA (Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức, thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức – KFW) trên 281 tỷ đồng, vốn đối ứng (ngân sách nhà nước) trên 212 tỷ đồng. Công suất xử lý 30.000 m3/ngày đêm. Quy mô dự án là 249.162.9 m2 (khoảng 25 ha). Diện tích khu xử lý nước thải 54.081 m2. Diện tích xây dựng 63.740 m2. Địa điểm xây dựng tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng tại Biên bản số 733/SXD-CCGĐXD ngày 25/11/2019 của Sở Xây dựng và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xả thải theo quy định tại Giấy phép số 2025/GP-BTNMT ngày 05/8/ 2019.

Đến nay, Dự án đã hoàn thành và phê duyệt quyết toán dự án tại Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 7/12/2020 của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và các đơn vị liên quan để tiến hành nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu và tài sản hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải công suất 30.000 m3/ngày đêm đã được quyết toán để quản lý và tiến hành lựa chọn đơn vị vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục đã được đầu tư theo quy định.

Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ đang tiến hành vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải TP. Cần Thơ, công suất 30.000 m3/ngày đêm đến khi lựa chọn được đơn vị quản lý, vận hành chính thức theo chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ.

Dự án Bệnh viện Ung Bướu TP. Cần Thơ chậm tiến độ: Kiến nghị phạt liên danh nhà thầu

Kiến nghị điều chỉnh giảm tỷ lệ xuất xứ hàng hóa Hungary trong Hợp đồng khung để đẩy nhanh tiến độ, Cần Thơ cũng kiến nghị phạt vi phạm…