[Tài liệu] Cục QLMTYT: Sổ tay xử lý nước và vệ sinh môi trường mùa bão lũ – Báo Sức khỏe đời sống

Các tài liệu dưới đây được cung cấp bởi Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) để hướng dẫn chuyên môn
cho các địa phương trên toàn quốc về xử lý nước và vệ sinh môi trường mùa bão lũ. Tài liệu gồm 3 thành phần, vui
lòng ấn vào 3 đường link dưới đây để xem và tải về