Xử lý nước cấp

Chúng tôi sẽ dựa trên kết quả phân tích nước tại nguồn để lựa chọn, thiết kế các quy trình công nghệ phù hợp với tiêu chuẩn đầu ra của từng khách hàng. Kèm theo phân tích kỹ thuật là đánh giá chi phí vận hành. Giúp khách hàng tối ưu chi phí xử lý nước.

Cùng với việc xử lý nước đầu vào sẽ là bài toán phân loại chất lượng nước để phục vụ cho các mục đích khác nhau, cân bằng với nước thải sau khi sử dụng,. Các yếu tố này là 1 vòng tròn khép kín tác động lẫn nhau. Vì vậy chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện để giảm chi phí tổng thể cho tất cả các dự án xử lý nước, đặc biệt bao gồm:

  • Xử lý nước cấp cho các nhà máy thực phẩm, dược phẩm
  • Xử lý nước cấp nông nghiệp
  • Xử lý nước cấp sinh hoạt

One Reply to “Xử lý nước cấp”

Comments are closed.